Za granicą

Dłuższe pobyty za granicą:

  • Singapur: 3 miesiące (2012); Francja: 5 miesięcy (2010); Wielka Brytania: 12 miesięcy (2002-2003);

  • Niemcy, Litwa, Tajlandia, Indonezja, Japonia – po około miesiąca w każdym z tych krajów.

Stypendia i granty finansowane przez:

  • Wielka Brytania: British Council, Foreign and Commonwealth Office, University College London – SSEES;

  • Niemcy i Austria: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Salzburg Seminars;

  • Polska: SGH, NBP, NCBiR, MEN, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP;

liczba odwiedzonych państw

liczba odwiedzonych miast